Naša misija

Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske ( u daljnjem tekstu: Udruga) je oblik dobrovoljnog udruživanja ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi radi zaštite i promicanja zajedničkih strukovnih, znanstvenih i socijalnih interesa ravnatelja na području Republike Hrvatske.
Udruga promiče, zastupa i širi interese ravnatelja, predlaže radnje za unapređenje djelatnosti socijalne skrbi, brine o ugledu ravnatelja, o zaštiti statusa i ugleda kao i o predanom obavljanju zvanja. Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, koje stječe danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave Županije Zadraske. Udruga djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Za svoje obveze udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području više općina, gradova ili županija.Podružnice nisu pravne osobe. Udruga se slobodno udružuje u savez ili zajednicu udruga kao i u srodne međunarodne udruge ili organizacije. Osnivanje i način rada podružnica, odnosno učlanjivanja u saveze iz st.2. regulira se općim aktom udruge kojega donosi Skupština Udruge.

Misija Udruge ravnatelja:

Naša je misija poticati izradu standarda pružanja socijalnih usluga u vladinom i nevladinom sektoru, dati svoj doprinos u izradi zakonskih i podzakonskih akata, poticati razvoj mreže pružatelja socijalnih usluga, ustanoviti etički kodeks i razvijati cjeloživotno obrazovanje ravnatelja koje će doprinijeti razvoju upravljačke strukture.

Kontakt info:
Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Bana Josipa Jelačića 78C,
22000 Šibenik, Hrvatska
tel.: +385 22 219 154,
mob.:+385 98 541 124
MB: 01714350, OIB: 43506469492
IBAN:HR6224840081102830645
www.urss.hr E-mail: urss.hr@gmail.com