O udruzi

Ciljevi Udruge je da potiče ravnatelje u djelatnosti socijalne skrbi na unapređivanje zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa.
Ostvarivanje ciljeva iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:
okuplja ravnatelje socijalne skrbi Republike Hrvatske, potiče strukovno povezivanje i profesionalno usavršavanje članova, koordinira između udruge i nadležnih tijela u djelatnosti socijalne skrbi, skrbi o stručnom napredovanju i znanstvenom usavršavanju ravnatelja, skrbi o socijalnom statusu ravnatelja, oblikuje i definira promicanje kodeksa etike ravnatelja, prati i nadzire provođenja pravila kodeksa etike ravnateljstva
oblikuje kriterije i teze za rad etičkog povjerenstva, promiče oblikovanje kriterija za bodovanje i nagrađivanje stručnog i publicističkog rada ravnatelja, potiče sudjelovanje kod utvrđivanja standarda i normativa socijalnih usluga,  daje mišljenja kod pripreme propisa iz područja socijalne skrbi. Surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama,
organizira savjetovanja, predavanja, tribine i druge skupove o problemima ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi,  obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

Jedan od važnih ciljeva je upozoriti na status psihički bolesnih odraslih osoba .

Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske organizirala je radni sastanak za ravnatelje više Domova za psihički bolesne odrasle osobe, cilj koje je bio upozoriti na status psihički bolesnih odraslih osoba .

Zaključak radionice bio je:
– potrebito je čim prije pokrenuti postupke deinstitucionalizacije psihički bolesnih odraslih osoba, te mijenjati do sadašnju praksu u kojoj su psihički bolesne odrasle osobe svojim dolaskom u ustanovu u njoj ostajale do kraja života,
– utvrditi broj psihički bolesnih odraslih osoba kojima je u cijelosti ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost, kao i broj osoba kojima je poslovna sposobnost u cijelosti ili djelomično vraćena, i koliko se uopće takvih postupaka pokreće i po čijem prijedlogu,

Nisu rijetki slučajevi u kojima se imovina korisnika iznajmi, otkupi, dade na korištenje bližoj ili daljnjoj rodbini, a sam korisnik od prihoda nema ništa, te je vrlo često, iako ima vlastitu imovinu i vrijedne nekretnine, smješten u cijelosti na trošak države. Mišljenje je da se navedenoj problematici ne pridaje dovoljno pažnje, te da je praksa u skrbi za ovu kategoriju korisnika vrlo različita. Naime, korisnik živi u ustanovi u kojoj stručni radnici vode brigu o njemu, a njegovim nekretninama upravlja skrbnik . O mogućem zahtjevu skrbnika za otuđenjem ili opterećenjem imovine korisnika, suglasnost daje nadležni centar za socijalnu skrb koji u praksi često o tome uopće ne izvješćuje ustanovu u kojoj je korisnik smješten, a što nije ni obvezan.

O imenovanju stručnih radnika Centara za socijalnu skrb skrbnicima za poseban slučaj više puta se je razgovaralo, ali smo mišljenja da je tema i dalje vrlo aktualna, te da bi trebalo održati više stručnih radionica u kojima bi se iznosili sporni primjeri iz prakse koji predstavljaju vrlo veliki izazov u radu Centara.
Glede ujednačavanja prakse predlažemo da se drugostupanjske odluke Naslova o institutu skrbništva objavljuju na web stranicama Naslova ili tromjesečnim pisanim biltenima.
Mišljenja smo da bi analiza stanja doprinijela podizanju svijesti o pravima psihički bolesnih odraslih osoba, te poboljšanju kvalitete življenja kroz provođenje postupaka deinstitucionalizacije.

Kako postupke deinstitucionalizacije psihički bolesnih odraslih osoba nije moguće pokrenuti bez zajedničkog rada Centara za socijalnu skrb i Domova socijalne skrbi predlažemo da nositelji edukativnih radionica za institut skrbništva zajedno s predstavnicima Naslova budu Centri za socijalnu skrb Rijeka i Osijek, te Dom za psihički bolesne Lobor Grad.

Predsjednik Udruge: Mario Mihek, mob.:+385 98 541 124

Kontakt info:
Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Bana Josipa Jelačića 78C,
22000 Šibenik, Hrvatska
tel.: +385 22 219 154,
mob.:+385 98 541 124
MB: 01714350, OIB: 43506469492
IBAN:HR6224840081102830645
www.urss.hr E-mail: urss.hr@gmail.com