Podružnice

Osnivaju se četiri podružnice Udruge ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, koje nemaju svojstvo pravne osobe, a koje nose naziv:

– Podružnica Zagreb,
– Podružnica Rijeka,
– Podružnica Osijek,
– Podružnica Split.

Podružnice započinju sa radom na način da predsjednik-ca Upravnog odbora saziva sjednicu, na kojoj mora biti prisutno najmanje pet ravnatelja, na kojoj sjednici se bira predsjednik-ca , zamjenik-ca predsjednika-ce i blagajnik-ca, na rok od dvije godine s tim da mogu biti birani više puta za redom.
Predsjednik-ca saziva, vodi i predsjeda sjednicama podružnice, zastupa podružnicu, ima naredbodavne ovlasti u raspolaganju imovinom Podružnice, te je odgovoran za njezin zakonit rad.
Podružnica donosi zaključke, odluke i druge akte značajne za njezin rad i djelovanje.

Podružnica može imati podračun .Ugovor o otvaranju podračuna dužna je dostaviti predsjedniku-ci Udruge.
Sredstvima na podračunu Podružnica upravlja sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Podružnice imaju pečat ovalnog oblika u najduljem dijelu dugačak 5 cm, a u najširem 3 cm, u gornjem dijelu upisan je puni naziv Udruge, a uz donji rub naziv Podružnice.

Podružnica prestaje postojati donošenjem odluke nadpolovičnom većinom članova, ako ima manje od pet članova, te odlukom Upravnog odbora.

Kontakt info:
Udruga ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
Bana Josipa Jelačića 78C,
22000 Šibenik, Hrvatska
tel.: +385 22 219 154,
mob.:+385 98 541 124
MB: 01714350, OIB: 43506469492
IBAN:HR6224840081102830645
www.urss.hr E-mail: urss.hr@gmail.com